شرکت تیپاکس PDF چاپ نامه الکترونیک


خدمات حمل و  نقلمحدوده

سراسر کشور

شرکت  تیپاکس


شرکت تیپاکس با سابقه ای درخشان در صنعت حمل و نقل محمولات (به صورت درب به درب) و با بهره گیری از افراد مجرب و ناوگان مجهز با در اختیار داشتن حدود 200  شعبه در سراسر کشور و قریب به 3000 نفر پرسنل امین و خدمتگزار همچنان پیشتاز عرصه جابجایی محمولات هموطنان گرامی می باشد.

خدمات تیپاکس :

حضور سریع مامورین مجرب شرکت در محل کار یا زنگی شما

دریافت محمولات شما از هر نوع و به هر میزان ( قابل حمل و مجاز )

عقد قرارداد و ارائه رسید مشتری با تعیین نحوه اخذ بهاء بصورت نقدی یا پس کرایه

حمل سریع محمولات شما توسط سریعترین ناوگان حمل و نقل

تحویل به موقع محمولات به گیرنده در سراسر کشور
نشانی دفترمرکزی : تهران. خیابان استاد نجات الهی جنوبی. شماره 38. ساختمان تیپاکس.
تلفن :

8457
فکس : 8457 داخلی 104
وب : WWW.TIPAXCO.COM
موبایل :
****
نشانی: دفترمرکزی : تهران - خیابان استاد نجات الهی جنوبی - شماره 38 - ساختمان تیپاکس


***


 

 

 

فهرست کسب و کار

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به سامانه راهنمای مشتری میباشد.

6159 - 021